Wat moet je regelen?

Op deze pagina vind je informatie over wat er allemaal geregeld moet worden rondom het 18jaar. Mis je informatie? Of heb je een tip of een mooi verhaal? Geef dit dan door via de contact-button. Dan voegen wij het zo snel mogelijk toe aan onze site.

Met jouw hulp houden we deze site up-to-date!

Algemeen overzicht regelzaken voor 18

Er zijn veel sites waarop je informatie kan vinden over wat je moet regelen voor je 18 jaar wordt.
Kijk bijvoorbeeld op naar deze checklist van de Rijksoverheid.
Of download de app van Kwikstart. Of download hier onze checklist ’18 jaar, en dan?

Wat moet minimaal geregeld zijn ?

Jongeren, hun ouders en mensen uit de jeugdzorg hebben zelf aangegeven wat minimaal geregeld moet zijn als jongeren de jeugdzorg verlaten met 18 jaar. Zij noemen de volgende vijf zaken (The Big Five):

  • Support: er is in ieder geval één volwassen persoon een lange periode beschikbaar voor de jongere en er is een netwerk van informele steun.
  • Wonen: de jongere heeft een passende en stabiele woonplek.
  • School en werk: de jongere gaat naar school, heeft een baan of dagbesteding die kansen biedt voor ontwikkeling.
  • Inkomen en schulden: de jongere heeft voldoende inkomen met een plan op (voorkomen van) schulden.
  • Welzijn en gezondheid: er is voor de jongere (doorlopende) zorg beschikbaar tot 27 jaar.

Uitwerking Big Five

1. Support

  • School en werk: de jongere gaat naar school, heeft een baan of dagbesteding die kansen biedt voor ontwikkeling.
  • Inkomen en schulden: de jongere heeft voldoende inkomen met een plan op (voorkomen van) schulden.
  • Welzijn en gezondheid: er is voor de jongere (doorlopende) zorg beschikbaar tot 27 jaar.

Ga in het gezin of familie van herkomst op zoek naar een betekenisvolle volwassene. Gebruik hiervoor de levenslijn, genogram of Family Finding. Hoe ziet het huidige sociale netwerk eruit? Welke personen uit het leven van de jongere willen dat het goed met hem/ haar gaat?

2. Wonen

Er is schaarste aan woonplekken voor jongeren van 18 jaar uit de jeugdbescherming. Begin tijdig (vanaf 16 jaar) met een toekomstplan. Dit kan de jongere motiveren voor verschillende woonvormen.

3. School en werk

Iedere jongere heeft een startkwalificatie nodig.
Participatiewet
Maatschappelijke diensttijd

4. Inkomen en schulden

Vraag, indien nodig, op tijd een uitkering aan voor de jongere en verdiep je in de regels rondom uitkeringen. Maak een plan op het (voorkomen van) schulden en het leren omgaan met geld. Vraag indien nodig bewindvoering aan. Dit kan ook door iemand uit het netwerk van jongere uitgevoerd worden.

5. Welzijn en gezondheid

Zeker voor jongeren die veel in instellingen hebben gewoond, is het niet vanzelfsprekend dat ze zaken rondom hun gezondheid moeten regelen, zoals een huisarts, tandarts en zorgverzekering. En ga daarnaast onderwerpen als seksualiteit en zwangerschap niet uit de weg.
Bedenk tijdig op welke wetsvorm je aanspraak wil doen voor de jongere: verlengde jeugdzorg, WMO of WLZ.