Gemeenten

www.16-27.nl
Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Deze informatie wordt verzameld door het NJi, VNG, verschillende gemeenten, Movisie en Divosa. U wordt hier doorgeleid naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/leeftijdsgrenzen
Rapport (advies) van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving uit 2018 over het effect van leeftijdsgrenzen voor kwetsbare jongeren die 18 worden.

https://zwerfjongeren.nl/wp-content/uploads/2016/06/Handout-v03.pdf
Handout voor organisaties van jeugdzorg en gemeenten met vragen om te checken of jongeren voldoende worden voorbereid op het 18ejaar.

https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2015.KOM010Ikkanhetnietzelf.pdf
Rapport van de Kinderombudsman uit 2015. Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die 18 worden.

https://zwerfjongeren.nl/wp-content/uploads/2017/09/ook-voor-kwetsbare-jongeren-een-passende-toekomst-1.pdf
Resultaten van vervolgonderzoek door samenwerkend toezicht jeugd naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan jongeren 18-/18+ die een JeugdzorgPlus instelling of een Justitiƫle Instelling verlaten.