Jongeren

Kwikstart.nl
Website en app gemaakt door Kinderperspectief (een goede doelen organisatie). Helder overzicht van alles wat geregeld moet worden met 18 jaar. Per onderwerp kan je doorklikken.

Spirit Big 5
Webpagina voor en door jongeren gemaakt door Spirit (jeugdzorgorganisatie). Filmpjes van gesprekken met jongeren over de vijf zaken die minimaal geregeld moeten zijn met 18, nl: support – wonen – school/ werk – inkomen/schulden – welzijn/ gezondheid.

Wijzeringeldzaken
Overheidswebsite (Ministerie van financiën) over hoe je je geldzaken kan regelen als je 18 wordt.

16-27.nl
Verhalen waarin jongeren en (pleeg-)ouders vertellen wat zij nodig hebben als een jongere 18 jaar wordt.

Nibud
Informatie van  het Nibud over wat je mag en moet bij 18 jaar.