Home

Jongeren (16-23 jaar) die begeleiding krijgen of hebben gekregen van jeugdbescherming en/of jeugdreclassering hebben een extra zetje in de rug nodig wanneer zij 18 jaar worden. Op deze site vind je informatie hierover voor specifiek jongeren met een maatregel ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering.

Je vindt antwoorden op vragen als:

  • Wat kun je als jeugdzorgwerker regelen voor het 18jaar van je cliënt?
  • Wanneer komt de gemeente in beeld? En wat kan die doen?
  • En welke mogelijkheden zijn er na het 18jaar? Bijvoorbeeld voor verlengde jeugdzorg of verlengde pleegzorg?
  • Wat kunnen ouders of pleegouders al regelen voor het 18jaar?
  • Wat kan je als jongere zelf regelen voor je 18jaar?

De informatie is er direct door ons op geplaatst. Maar ook verwijzen we door naar andere sites met nuttige informatie.

Deze website wordt beheerd door het Expertisecentrum William Schrikker en heeft als doel jongeren, opvoeders, jeugdzorgwerkers en gemeenten de juiste informatie te geven over de overstap van 18min naar 18plus.

Wil je reageren op iets dat op onze site staat? Of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via de ‘contact’-button.